Klubber i Danmark

Roskilde Aikido Klub er medlem af foreningsnetværket Dansk Takemusu Aikido Forbund.

Herigennem har vi tæt kontakt og samarbejde med andre aikidoklubber i Danmark, og vi har en solid relation til aikidoens hovedorganisation Aikikai i Japan.

Dette sikrer en høj standard for træningen og international anerkendelse af vores gradueringer.