Børne- og ungdomshold

Træningen varetages af Chefinstruktør for Børne- og ungdomsholdet Dorthe Poulsen MacKay og børne-/ungdomsinstruktør Mike Holmqvist.

Klubbens børne- og ungehold er for alle i alderen fra 7 til 14 år. Træningen er tilrettelagt efter elevernes alder. Led-teknikker trænes, så de tilpasses børnenes endnu bløde knogler, ligesom enkelte teknikker slet ikke trænes.

Træningen består af opvarmning, faldteknik og tekniktræning.

Opvarmningen er dels for at varme muskler og led op, og dels for at træne koordineringen/finmotorikken hos børnene.

Faldteknikken lærer børnene at falde på forskellige måder – både til brug i træningen ved forskellige kast og til brug i hverdagen.

Ved den egentlige træning øves forskellige teknikker, som kan bruges i selvforsvar.

Som i alle andre former for kampsport er disciplin en del af træningen – det betyder, at man ikke snakker, når der undervises; at man hilser på en bestemt måde m.v.

Det er dog stadig meningen, at meget af træningen “leges” ind.

For klubbens unge er træningen tilpasset aldersgruppen og tager hensyn til, at de unges knogler og led ikke er færdigudviklet. Træning og opvarmning består stadig af de samme elementer som på børneholdet, men samtidig stilles der højere krav til den unges koncentration og opmærksomhed, og niveauet af træningen bliver i højere grad øget i takt med at den unge udvikler sig.