Instruktører

Robert Sensei

Robert Vedel MacKay, 6. dan

Dojo Cho og chefinstruktør.

Stefan Hultberg, 4. dan

Dai Sempai og chefinstruktør.

Benny Broström, 4. dan

Chefinstruktør.
 

Dorthe Poulsen MacKay, 2. dan

Chefinstruktør for Børne- og ungehold.
Chefinstruktør for kvindehold.

Jan Bärenholdt, 2. dan

Instruktør.

Mike Holmqvist, 2. dan

Instruktør for Børne- og ungehold.

Thomas Nicolaisen, 2. dan

Instruktør.